معماری
خانه » گزارشات

گزارشات

نظام حقوق بشری قرآن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر

رضا الهامی      استادیار داشکده الهیات دانشگاه تبریز  dr.elhami.reza@gmail.com مهدی قربانی     دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، پردیس دانشگاه تبریز مهدی محمدزاده  دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی،پردیس دانشگاه تبریز چکیده قرآن مجید برنامه کامل زندگی نوع بشر در تمام اعصار و امصار است.قرآن حقوق فردی افراد و احقاق کامل آن را در گرو تحقق جامعه سالم دینی جستجو …

ادامه نوشته »

موانع و چالش‌های امربه‌معروف و نهی از منکر و راه‌حل آن‌ها

رضا الهامی    استادیار گروه  الهیات دانشگاه تبریز dr.elhami.reza@gmail.com نیر پورآذر    دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز   چکیده: پژوهش حاضر به بررسی موانع و چالش‌های موجود در تحقق امربه‌معروف و نهی از منکر در عصر حاضر و راه‌حل‌های آن‌ها پرداخته‌ و درصدد است ریشه و اساس این موانع را بیان کرده و راه‌حل‌هایی عملی ارائه …

ادامه نوشته »

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در نهضت عاشورا

میرعادل یوزباشی کارشناس ارشد دانشگاه تبریز چکیده فریضه امر به معروف ونهی از منکر بنا به تأکید قرآن کریم و روایات معصومین (ع) از اهمیت فوق العاده ای در بین فرایض الهی برخوردار است. مصادیق و مراتبی بر آن مترتب می باشد که قیام سیدالشهدا (ع) بر مصداق سیاسی و حکومتی آن ناظر است، یعنی قیام بر ضد حکومت ستمگر …

ادامه نوشته »

شناسایی آسیب های ترک امربه معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها

خدیجه خدیوی جوانقلعه ، مدرس دانشگاه پیام نور گوگان ، گوگان ، ایران khadijehkhadivi@gmail.com علی آذریان ، مدرس دانشگاه پیام نور تبریز ، تبریز ، ایران Ali.motahar.a@gmail.com چکیده امر به معروف و نهي از منکر در ميان فرائض ديني از اولويت و اهميت خاصي برخوردار است .امتياز آن به اين جهت است که اين فريضه راهگشا، زمينه ساز تحقق محيطي …

ادامه نوشته »

آسیب شناسی رسانه ای امر به معروف و نهی از منکر

آسيب شناسي رسانه اي امر به معروف و نهي از منكر علی حنازاده[1] امین حیدری[2] مهران بابادوست[3] محسن علائی بوسجین[4] چكيده          رسانه ها به عنوان ابزاري قدرتمند در جوامع فعاليت مي نمايند اما اين فعاليت همواره به سود و در جهت منافع جامعه نبوده و در پاره اي از مواقع صاحبان قدرت با در اختيار گرفتن اين ابزار ، …

ادامه نوشته »

امربه معروف ونهی ازمنکر نیاز جامعه ایده ال

امربه معروف ونهی ازمنکر نیاز جامعه ایده ال دکتر مهدی آقاپور بی شک[1] عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز چکیده اما چگونه بیاموزیم ؟ جوانی نزد سقراط آمد وگفت :می خواهم فلسفه را از تو بیاموزم . سقراط گفت :بایقین آمدی؟جوان گفت بلی ! آنگاه سقراط جوان رابه کنار حوضی آورد وگفت :سرت را داخل آن کن .جوان سرش را …

ادامه نوشته »

جایگاه « امر به معروف و نهی از منکر » در سیره علوی

جایگاه « امر به معروف و نهی از منکر » در سیره علوی ناصر عابدینی مربی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور و دانشجوی مقطع دکتری naser_a1387@yahoo.com عبد اله ولی پور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور abdollahvalipour@gmail.com چکیده: فریضه « امر به معروف و نهی از منکر » به عنوان یکی از فروعات دین …

ادامه نوشته »

نقش مردم در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کلام امیرالمومنین علی(ع)

نقش مردم در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کلام امیرالمومنین علی(ع) سامان برهانی اصل: 1-مدرس دانشگاه،دانشگاه جامع علمی و کاربردی    saman.borhani@yahoo.com   چکیده مقاله: درجامعه اسلامی که مردم به صورت امت واحده هستند،سلامت جامعه در گرو سلامت کلیه افراد جامعه است .بهترین شیوه برای این امر جاری ساختن فریضه مهم امر به معروف و نهی …

ادامه نوشته »

مراقبت همگانی سعادت فردی واجتماعی

کمال آقاپور[1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مراقبت همگانی سعادت فردی واجتماعی چکیده فرد در اسلام از لحاظ موجودیت، دارای دو شخصیت و دو کیان است شخصیت وکیانی مستقل، که به موجب آن دارای مسئولیت شخصی وصاحب اراده واختیار و هم به موجب آن ،مکلف به تکالیف فردی است، و دیگری شخصیت وکیانی عام که به موجب آن جزئی …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس