آخرین خبرها
خانه » گزارشات » مقالات برگزیده

مقالات برگزیده

نظام حقوق بشری قرآن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر

رضا الهامی      استادیار داشکده الهیات دانشگاه تبریز  dr.elhami.reza@gmail.com مهدی قربانی     دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، پردیس دانشگاه تبریز مهدی محمدزاده  دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی،پردیس دانشگاه تبریز چکیده قرآن مجید برنامه کامل زندگی نوع بشر در تمام اعصار و امصار است.قرآن حقوق فردی افراد و احقاق کامل آن را در گرو تحقق جامعه سالم دینی جستجو ... بیشتر بخوانید »

موانع و چالش‌های امربه‌معروف و نهی از منکر و راه‌حل آن‌ها

رضا الهامی    استادیار گروه  الهیات دانشگاه تبریز dr.elhami.reza@gmail.com نیر پورآذر    دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز   چکیده: پژوهش حاضر به بررسی موانع و چالش‌های موجود در تحقق امربه‌معروف و نهی از منکر در عصر حاضر و راه‌حل‌های آن‌ها پرداخته‌ و درصدد است ریشه و اساس این موانع را بیان کرده و راه‌حل‌هایی عملی ارائه ... بیشتر بخوانید »

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در نهضت عاشورا

میرعادل یوزباشی کارشناس ارشد دانشگاه تبریز چکیده فریضه امر به معروف ونهی از منکر بنا به تأکید قرآن کریم و روایات معصومین (ع) از اهمیت فوق العاده ای در بین فرایض الهی برخوردار است. مصادیق و مراتبی بر آن مترتب می باشد که قیام سیدالشهدا (ع) بر مصداق سیاسی و حکومتی آن ناظر است، یعنی قیام بر ضد حکومت ستمگر ... بیشتر بخوانید »

شناسایی آسیب های ترک امربه معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها

خدیجه خدیوی جوانقلعه ، مدرس دانشگاه پیام نور گوگان ، گوگان ، ایران khadijehkhadivi@gmail.com علی آذریان ، مدرس دانشگاه پیام نور تبریز ، تبریز ، ایران Ali.motahar.a@gmail.com چکیده امر به معروف و نهی از منکر در میان فرائض دینی از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است .امتیاز آن به این جهت است که این فریضه راهگشا، زمینه ساز تحقق محیطی ... بیشتر بخوانید »

آسیب شناسی رسانه ای امر به معروف و نهی از منکر

آسیب شناسی رسانه ای امر به معروف و نهی از منکر علی حنازاده[۱] امین حیدری[۲] مهران بابادوست[۳] محسن علائی بوسجین[۴] چکیده          رسانه ها به عنوان ابزاری قدرتمند در جوامع فعالیت می نمایند اما این فعالیت همواره به سود و در جهت منافع جامعه نبوده و در پاره ای از مواقع صاحبان قدرت با در اختیار گرفتن این ابزار ، ... بیشتر بخوانید »

امربه معروف ونهی ازمنکر نیاز جامعه ایده ال

امربه معروف ونهی ازمنکر نیاز جامعه ایده ال دکتر مهدی آقاپور بی شک[۱] عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز چکیده اما چگونه بیاموزیم ؟ جوانی نزد سقراط آمد وگفت :می خواهم فلسفه را از تو بیاموزم . سقراط گفت :بایقین آمدی؟جوان گفت بلی ! آنگاه سقراط جوان رابه کنار حوضی آورد وگفت :سرت را داخل آن کن .جوان سرش را ... بیشتر بخوانید »

جایگاه « امر به معروف و نهی از منکر » در سیره علوی

جایگاه « امر به معروف و نهی از منکر » در سیره علوی ناصر عابدینی مربی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور و دانشجوی مقطع دکتری naser_a1387@yahoo.com عبد اله ولی پور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور abdollahvalipour@gmail.com چکیده: فریضه « امر به معروف و نهی از منکر » به عنوان یکی از فروعات دین ... بیشتر بخوانید »

نقش مردم در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کلام امیرالمومنین علی(ع)

نقش مردم در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کلام امیرالمومنین علی(ع) سامان برهانی اصل: ۱-مدرس دانشگاه،دانشگاه جامع علمی و کاربردی    saman.borhani@yahoo.com   چکیده مقاله: درجامعه اسلامی که مردم به صورت امت واحده هستند،سلامت جامعه در گرو سلامت کلیه افراد جامعه است .بهترین شیوه برای این امر جاری ساختن فریضه مهم امر به معروف و نهی ... بیشتر بخوانید »