آخرین خبرها
خانه » گزارشات » مقالات برگزیده » نظام حقوق بشری قرآن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر

نظام حقوق بشری قرآن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر

رضا الهامی      استادیار داشکده الهیات دانشگاه تبریز  dr.elhami.reza@gmail.com
مهدی قربانی     دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، پردیس دانشگاه تبریز
مهدی محمدزاده  دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی،پردیس دانشگاه تبریز

چکیده
قرآن مجید برنامه کامل زندگی نوع بشر در تمام اعصار و امصار است.قرآن حقوق فردی افراد و احقاق کامل آن را در گرو تحقق جامعه سالم دینی جستجو می‌کند و غایت زندگی بشر و سعادت او را در قرب خداوند می‌داند لذا در اسلام امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای اجتماعی تلقی شده دربرگیرنده حقوق فردی و اجتماعی و الهی است. پژوهش حاضر با توجه به ضرورت و اهمیتی که این مسئله در بهسازی نگرش جامعه دارد، با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی به دنبال حل این مسئله است که (چگونه امربه‌معروف و نهی از منکر با رعایت حقوق بشر سازگار می‌شود؟) و در آخر چنین نتیجه‌گیری می‌کند که اساساً نسبت امربه‌معروف با حقوق بشر نسبت اثباتی است و امربه‌معروف و نهی از منکر به ارتقا، ترویج، اجرا و دفاع و صیانت از حقوق بشر می‌انجامد.
کلیدواژه : نظام حقوقی، حقوق اجتماعی، حقوق بشر، امربه‌معروف، نهی از منکر

مهدی قربانی (626.5 KiB, 296 downloads)
جهت دانلود فایل اصلی مقاله و مشاهده متن کامل مقاله بر روی لینک بالا کلیک نمایید