معماری
خانه » بایگانی برچسب: فرد ، اجتماع، امر به معروف، نهی از منکر

بایگانی برچسب: فرد ، اجتماع، امر به معروف، نهی از منکر

مراقبت همگانی سعادت فردی واجتماعی

کمال آقاپور[1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مراقبت همگانی سعادت فردی واجتماعی چکیده فرد در اسلام از لحاظ موجودیت، دارای دو شخصیت و دو کیان است شخصیت وکیانی مستقل، که به موجب آن دارای مسئولیت شخصی وصاحب اراده واختیار و هم به موجب آن ،مکلف به تکالیف فردی است، و دیگری شخصیت وکیانی عام که به موجب آن جزئی …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس